วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

♥ แผนการจัดการเรียนรู้บทที่ 1 เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 - 3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น